19.07.2011

Frå vanleg topp til mammatopp

Dette er ikkje eigentleg ein tutorial, men meir eit tips-innlegg basert på erfaring med ein mammatopp eg laga under tidleg graviditet, og som nå viser korleis den fungerer på høggravid mage.
IMG_0332kopi
Toppen blei laga utifrå eit Onionmønster på toppen med raglanerme under her, men om  det er raglanerme eller vanlege erme har ingenting å seie for omgjeringa til mammatopp.
IMG_7646

Prinsipp for endring til mammatopp:
-Auke lengda både på forstykke og bakstykke, så toppen rekk godt ned på hoftene
-I tillegg auke lengda på forstykket, denne auka lengda takast inn i rynker i sidene på forstykket
-Auke breidda i livet på forstykket
-Lage ein boge nedover nedst på forstykket, slik at magen dekkast betre
Desse endringane har eg prøva å oppsummere i denne skissa av forstykket:
gravidtopp
Ein legg altså til lengde svarande til den lilla, nedre streken på både for- og bakstykke, medan ein i tillegg legg til ekstra lengde og nedoverboge på framstykket (oransje).

Kva med måla?
Toppen min er i str. M/L, sydd i bomullsjersey med god stretch. Mammatoppen si vidde i livnivå er 52 cm på forstykket og 45 cm på bakstykket, og det er passeleg til ein høggravid mage. Lengda på toppen frå nakkenivå (toppen er ikkje utringa bak) og ned er 56 cm, også dette er eit greitt mål.
Men: Lengda frå “smykkegropa” øvst på brystbeinet og ned er 55 cm, og dette er for kort. (NB: sjå tilleggskommentar nedst i innlegget). Sjå biletet med pil nedst i hjørnet, der toppen ikkje dekkjer magen heilt ned. (beklager “.com” over det aktuelle området…):
IMG_0332paint
Om eg skulle lage ein til, ville eg ha auka lengda på forstykket litt meir, og tatt dette inn att i rynkinga i sidene, og i tillegg gjort bogen nedst på forstykket litt større (bogen her var veldig liten). Til dømes at bogen gjorde midten framme 5 cm djupare enn sida nedst. 65 cm  frå “smykkegropa” til nedre kant i str. M/L synest eg verkar fornuftig.
Når ein rynkar forstykket, kan ein til dømes lage eit 16-18 cm langt rynkeområde med livnivå midt i området. Merk av dette området i saummonnen på bakstykket. Legg forstykke og bakstykke mot kvarandre frå armhola og nedover til du kjem til øvste merket på bakstykket, merk dette av på forstykket også. Gjer tilsvarande frå nedsida. Rynk midtpartiet på forstykket så det passar til bakstykket. (Sjølv gjorde eg rynkinga på sparket ved overlocken, fordi det  ikkje var så viktig at denne toppen blei “fin”, men om du vil gjere det meir ordentleg, bør du sy inn rynketrådar.)
Tilleggskommentar 23.07.11: Eg ser at då eg skreiv om denne toppen for nokre veker sidan, hadde den mål 65 cm framme, medan nå berre 55 cm, og dessutan større boge nedst den gongen. Hovudgrunnen vil eg tru er krymping i vask, (evt. også ulik måltaking). Forrige innlegg om toppen her.

1 kommentar:

-Kjempekoseleg om du har lyst til å seie hei!
-You're welcome to place comments in english!
-Svenska kommentarer gjör mig glad, danske kommentarer er sjov!
-Ich verstähe auch ein bischen deutsch, doch ist englisch mehr sicher, you're welcome anyway!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...