29.06.2011

Tutorial: Rekke opp ein cover-saum

Vi har alle opplevd det: Vi syr ein saum som blir feil, og vi treng å fjerne den. Ein cover-saum kan vere rimeleg håplaus å få opp om den fyrst har låst seg, men om ein klarer å frigjere den rette trådenden, går det som ein draum å fjerne saumen. Her er ei teskei-forklaring:

Du treng:
Ei spiss saks (broderisaks, neglsaks vil også fungere)
Pinsett

OG: Ein viss grad av tolmod, for om du drar for tidleg, låser saumen seg.

Grunnprinsipp:
  • Vi opnar saumen på baksida (undertråden)
  • Vi rekker opp i retning bakover, dvs. vi startar på eit punkt nært der vi slutta å sy, og rekker opp mot der vi starta å sy.

  • VIKTIG: Kva er opp og ned på saumen?? Hald enden av saumen (nærast slutten av saumen) til venstre for deg.

Då vil kjedesaumen sjå slik ut:
IMG_9911 websidestorleik
Og dobbelsaumen vil sjå slik ut:
IMG_9912 web kompr

Trippelsaumen vil sjå slik ut:

Trykk Her!

Lat oss så sjå nærare på ein av dei; dobbelsaumen. Slik går undertråden i løpet av eitt sting:
IMG_9912 undertrådFRAM MED SAKSA!

Målet er å skaffe ein fri ende vi kan dra i, og frigjere undertrådsslynga slik av den ikkje hektar seg i noko når vi drar. Vi klipper øvst, i enden av den blå undertrådsstreken,slik:
IMG_9912 angrepspunkt
For å frigjere undertrådsslynga, klipper vi over heile slynga i stinget til venstre (“nedstraums”): 
IMG_9912 klipp til venstre

Då blir det sjåande slik ut (sjå under), og vi fjernar deretter forsiktig små, lause trådbitar med ein pinsett.
IMG_9914 -beskjært

Her er undertrådsslynga frigjort, og det er klart til å dra i den lause enden på den frigjorte slynga.
IMG_9915 - draher


STOPP:
Dersom det ser ut som dette; tråden du vil dra i er ikkje laus på toppen av saumen, men lenger nede:
IMG_9917 - beskjørt
Her vil undertråden låse seg når den kjem til den øvre, grønne overtrådsløkka. For å løyse dette, kan du dra undertråden forsiktig forbi den venstre, nedre grønne løkka, gjennom den neste, nedre løkka, deretter må du dra tråden gjennom den øvre, grønne tråden slik at du får samme utgangspunkt som på bilete over.


Samme metode brukast på kjedesaumen og trippelsaumen. Det er vanskelegare å sjå kva som er opp og ned på trippelsaumen (i allefall den eg sydde i dag med min Janome Coverpro), men hugs å halde siste del av saumen mot venstre, enden der du starta mot høgre. Klipp så i øvre løkke på undertrådsslynga (som ved dobbeltsaum):
IMG_9920 -beskjært

Slik ser det ut når du klipper undertråden på stinget nedstraums/til venstre):
IMG_9922 -beskjært

Og klart til å dra i enden oppe til høgre på biletet:
IMG_9923 - beskjært

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

-Kjempekoseleg om du har lyst til å seie hei!
-You're welcome to place comments in english!
-Svenska kommentarer gjör mig glad, danske kommentarer er sjov!
-Ich verstähe auch ein bischen deutsch, doch ist englisch mehr sicher, you're welcome anyway!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...