05.11.2013

Fjerne ein coversaum / Removing a Coverstitch Seam

English version at the bottom of the post!

Har du sydd på coverstitch-maskin og tenkt “æsj, denne saumen blei ikkje bra, den bør takast opp att”? Det gjer eg nokså ofte, i allefall når eg øvar meg på å kante i krappe svingar etter at boka til Heilt Spesiell og Jubel kom ut. Og det er ikkje så komplisert å  fjerne saumen om ein klarer å finne den rette tråden å dra i!

I veldig korte trekk: Dra fram overtrådane på framsida slik at undertråden ikkje lenger er låst, og du kan rekke opp undertråden. Ein god ting å hugse: Ver generelt lett på labben når du drar i trådane, for om du drar til og det låser seg, så kan dei låse seg ordentleg…

Litt meir detaljert:

Finn enden der du avslutta saumen.

Enten kan du klippe ned trådane litt og lirke dei fram overtrådane frå framsida
Eller du kan klippe tvers over heile kanten før du lirkar fram overtrådane eit sting eller to

 

Snu remsa og dra lett i undertråden. Du merkar fort om den er laus eller om den låser seg. Om den låser seg, må du lirke litt, eller starte på nytt med å dra fram overtrådane.

Om du har dratt undertråden opp fleire sting, men så låser seg, prøvar du fyrst å dra i stoffet/saumen i lengderetninga, så løyser den seg ofte. Og om ikkje dette er nok, så går den som regel opp om du drar i overtrådane som ikkje lenger er festa av ein undertråd.

Og vips, så har du fjerna heile saumen!

 Nokre tilleggsmoment:

Om det ser slik ut på baksida etter at du har dratt fram overtrådane eit sting (venstre bilete), kan du pirke litt i undertråden, og kanskje kjem det fram ei løkke (høgre bilete). Då er det viktig at du drar i enden av undertråden, ikkje i sjølve løkka.

Kanskje skal du sprette opp midt i ein saum? Kutt over overtrådane og fisk opp eit sting eller to i retninga fra enden til starten av saumen. Sjå om ikkje du kan frigjere undertråden og starte og dra :-)

 

English version!

Coverstitch machine has become very popular by norwegian and swedish hobby seamstresses, and I suppose many of my fellow hobby seamstresses in non-Scandinavian countries have coverstitch machine too :-) From time to time it is useful to know how to remove a coverstitch seam, and I thought I could show a way to do it.

Briefly: Pull the needle threads out at the front side, so that the underthread is not locked any more. Then pull the underthread. Nice to remember: Be gentle, if you pull hard and the threads get locked, they tend to get really locked…

In more detail:

Find the end where you finished the seam.

Either you can trim the threads a little bit and then jiggle/pull the needle threads out a stitch at the front side
Or you can cut across the whole rib binding before you jiggle loose the needle threads a stitch or two

 

Turn and pull the underthread gently. You will soon know whether or not the thread is free. If it gets locked, you need to jiggle a bit, or start all over again by pulling the needle threads.

If you have pulled the underthread several stiches and then gets tangled, first try to pull the fabric/seam lengtwise. If this isn’t enough to loosen the thread, pull the needle threads that no longer have an underthread.

Ta-da, the seam is gone!

 In addition:

If it looks like this after you have pulled the needle threads a stitch (left photo), you can pick a little bit at the underthread, and maybe a loop appears (right photo). then it is important to pull the end of the thread, not the loop!

 

Perhaps you are going to remove just a part of a seam, not starting at the end? Cut the needle threads and pull up a stitch or two. Try to free the underthread and start pull it :-)

 

Did you find this english version useful?

Eit tidlegare innlegg om samme tematikk, med nærbilete av ein cover-saum finn du her.
An older post about this issue, whit close up photos of a coverstitch seam you can find here.

2 kommentarer:

  1. Tusen takk for tipset. Dette kommer til å bli veldig nyttig :)

    SvarSlett
  2. Ååh og æ so nettopp har sittet med sprettekniv og dilla...
    Visste jo æ hadde lest denne før!! Andre bollder neste gang da :)

    SvarSlett

-Kjempekoseleg om du har lyst til å seie hei!
-You're welcome to place comments in english!
-Svenska kommentarer gjör mig glad, danske kommentarer er sjov!
-Ich verstähe auch ein bischen deutsch, doch ist englisch mehr sicher, you're welcome anyway!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...