12.09.2011

Tutorial: Ribb med innlagt strikk i livet på bukse

Dette er min standardmetode for ribb i livet på bukser til småbarn. Eldstemann på 4,5 år klarer ikkje ennå  å lukke ein buksesmekk, og då er liv med ribb/strikk glimrande.
I korte trekk syast ribben på heilt ferdig før strikket blir tredd gjennom via ei opning som ikkje syast att etterpå. Dette gjev også enkel tilgang for seinare justering eller bytte av strikket.

DSC_1061
Lengde på (ferdigsydd) ribb og strikk:

På fleire cm brei strikk brukar eg barnets livvidde minus  10-15%, avhengig kor fast strikket er. (Dvs. gang livvida med 0,9 eller 0,85) Kjenn på strikket sjølv, og prøv gjerne strikket på før du klipper, om du har barn tilgjengeleg. Jo smalare strikk, jo kortare må strikket vere for å stramme nok.

Eg har brukt samme lengde på ribb og strikk, men lengda på ribben er igrunnen ikkje så nøye når ein har strikk inni.

Døme: På denne buksa er strikk og ribb (utan saummonn) 47 cm lange, barnets livvidde er 56 cm.  (Stoff og Stil sitt 3,5 cm breie strikk, som er relativt laust i strikken.) Sjå også bilete av ei anna bukse nedst i innlegget.

Klipping:

-Legg til til saman ca to cm saummonn på strikklengda du har rekna ut ovanfor.
-Klipping av ribb, forklart med ord: Tenk deg at den ferdige ribb-løpegangen skal vere cirka eller oppunder 5 mm breiare enn strikkbreidda. I tillegg må du ha saummonn. Og så skal ribben klippast dobbelt så brei, fordi den skal brettast på langs. I endane av remsa brukar eg saummonn 1,5 cm for at saummonnen skal leggje seg greiare (sjå seinare)

-Klipping av ribb, for dei som er glade i matematikk:
Breidde: (Breidde på strikk+0,5 cm+saummonn 1 cm) x2
Lengde: (Livvidde minus  10-15%*)+ saummonn (1,5 cm x2)
(*Om du vil trekkje frå 10%, gangar du livvidda med 0,90. Minus 15%: Gange med 0,85)
Untitled
Sying:
Sy ribben saman til ein ring, rette mot rette, slik dei blå strekane på figuren viser: Sy fyrst eit lite stykke, ca. tilsvarande langsidas saummonn. Start inne på stoffet og rygg mot kanten, heller enn å starte heilt i kanten. Dette for å hindre at stoffet set seg fast i stingplata. La det deretter vere opphald i saumen, og start igjen litt før midten.
  DSC_1050kompr
-Press saummonnen til kvar side. (Opninga kjem til å sprike litt når buksa er ferdig, det er derfor det lønner seg å ha litt breiare saummonn enn 1 cm her.)
-Brett om midten langs ringen, vrange mot vrange, og press.
-Lag merke i ribben for kvar fjerdedel, (dvs. midt framme og i sidene).
-Lag tilsvarande fjerdedelsmerke i sidene på buksa.

La vranga på buksa vende utover. Legg ribben inni; den sida av ribb-ringen som ikkje har opning i saumen skal vende mot bakre skrittsaum, altså rette mot rette. (klikk på biletet for større versjon).

DSC_1054

Sy ribben på i ein kontinuerleg saum, heile vegen rundt, medan du strekkjer slik at passmerka i ribb passar til merka i buksa.

For dei detalj-interesserte (dei meir resultatorienterte kan hoppe over ;-): Når eg syr ribben på, legg eg buksa nederst (vranga ned) og ribben øverst mot trykkfoten. Med andre ord har eg ikkje bruk for friarm på maskina. Eg brukar å starte i sida, av estetiske grunnar (unngå synleg skøyt bak ved merkelappen.) Eg legg sidemerke på ribb mot sidemerke på buksa. Før eg startar å sy (gjeld overlock-maskin, der ein må "sy seg innpå") strekkjer eg ribben litt, like mykje både forover og bakover, så merka framleis ligg ovanfor kvarandre. Medan eg held draget, startar eg å sy litt før sidemerket, og når nålene kjem omtrent fram til sidesaumen, slepp eg draget bakover. Eg justerer så draget i ribben slik at neste to passmerke ligg ovanfor kvarandre. (Samme metode som ved påsying av ribb i halsutringing). Så syr eg vidare rundt, og festar trådremsa inni saumen med butt stoppenål til slutt.

Treing av strikk:
Treinga går veldig greitt om ein brettar til ein spiss på strikket før ein festar sikkerheitsnåla. Set ei lang nål på tvers av strikket i enden for å hindre at enden glir inn i ribben, eller som på biletet: La vere å klippe av ribben frå rullen, men merk av enden med nål (eller strek).

DSC_1055
Når du festar strikket kan du gjerne bruke ein annan trådfarge enn strikkfargen, om du trur strikket skal justerast eller fjernast nokon gong.

DSC_1056

Ferdig! (Etter at du har dytta strikket inn i ribben, vel å merke…)
Biletet under viser litt betre korleis ferdig kant blir sjåande ut bak(denne kanten er nærare 90% av livvidda enn 85%, og sjølve buksa er også litt smalare i livnivå enn buksa lenger oppe i innlegget)

IMG_9618beskjært


Tusen takk til Leanne.no som via Sykroken.net lærte meg  å sy opning i ribb-skøyten for treing av strikk!

1 kommentar:

-Kjempekoseleg om du har lyst til å seie hei!
-You're welcome to place comments in english!
-Svenska kommentarer gjör mig glad, danske kommentarer er sjov!
-Ich verstähe auch ein bischen deutsch, doch ist englisch mehr sicher, you're welcome anyway!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...